Skip to Content

Renovasjonsgebyret

Forside - Henting av avfall

RENOVASJONSGEBYRET

Renovasjonsgebyret varierer fra kommune til kommune. Det er den enkelte kommune som fastsetter gebyret og gebyrsystemet.

Renovasjonsgebyret skal bl.a. dekke inn kostnadene som påløper ved at du får hentet avfallet ditt hjemme, behandling av avfallet, bruk av returpunkt, miljøstasjoner og gjenvinningsstasjoner.

Alle boenheter belastes med et standard renovasjonsabonnement. Det er mulig å endre løsning etter behov. Gebyret er bygd opp på den måten at man får rabatt eller tillegg i pris beregnet etter hvor mye restavfall som leveres. Økt volum på matavfall eller papir koster ikke noe ekstra.

Kommuneoversikt - renovasjonsgebyr

Tjeneste:
Pris:

 

Renovasjon, standard abonnement 2650,00
Renovasjon, felles beholder 2253,00
Renovasjon, delt abonnement 1723,00
Renovasjon, u/matbeholder 1988,00
Renovasjon, felles u/matbeholder 1689,00
Renovasjon, delt u. mat 1292,00
Tillegg restavfall 1007,00
Rabatt redusert restavfall -1007,00
Renovasjon, 80l restavfall 2438,00
Ekstrasekker på rull, 10 stk 500,00
Sommerrenovasjon, standard ab. 2650,00
Sommerrenovasjon, felles beholdere 2253,00
Sommerrenovasjon, delt abonnement 1723,00
Sommerrenovasjon, u/matbeholder 1988,00
Tillegg økt restavfall, sommer 1007,00
Rabatt redusert restavfall, sommer -1007,00
Sommerrenovasjon, felles u/mat 1689,00
Abonnement henting av grovavfall 918,00
Enkelthenting av grovavfall 459,00
240 liter beholder til plastemballasje 305,00

 

Oppgitte priser er for 2019, og er inkl. mva.

Tjeneste
Pris

 

Standard renovasjon 2794,00
Renovasjon fellesløsning 2375,00
Renovasjon delt abonnement 1816,00
Renovasjon med rabatt kompostering 2095,00
Økt restavfallsvolum  770,00
Rabatt redusert restavfallsvolum -770,00
Renovasjon m/rabatt 80 L restavfall 2570,00
Ekstrasekker på rull, 5 stk  215,00
Hageavfallssekker 15 stk   38,00
Sommerrenovasjon 2095,00
Sommerrenovasjon m/rabatt fellesløsning 1781,00
Sommerrenovasjon m/rabatt delt standardvolum 1363,00
Sommerrenovasjon m/rabatt kompostering 1571,00
Ekstra volum restavfall sommerrenovasjon  770,00
Rabatt redusert restavfallsvolum sommerrenovasjon -770,00
Sommerrenovasjon m/rabatt 80L restavfall 1928,00
Abonnement hageavfallshenting  273,00
Enkelthenting hageavfall  136,00
Abonnement grovavfallshenting  503,00
Enkelthenting grovavfall  250,00
240 L beholder til plastemballasje  211,00

 

Oppgitte priser gjelder for 2019, og er inkl. mva.

 

Tjeneste:
Pris:

 

Standard renovasjon 2470,00
Rabatt fellesløsning -370,00
Rabatt delt standardvolum -865,00
Rabatt kompostering -619,00
Ekstra volum restavfall 1038,00
Rabatt redusert restavfallsvolum -989,00
Rabatt 80 L restavfall -198,00
Ekstrasekker på rull 5 stk  321,00
Hageavfallssekker 15 stk   83,00
Sommerrenovasjon 1854,00
Rabatt fellesløsning sommerrenovasjon -273,00
Rabatt delt standardvolum sommerrenovasjon -643,00
Rabatt kompostering sommerrenovasjon -470,00
Ekstra volum restavfall sommerrenovasjon  1013,00
Rabatt redusert restavfallsvolum sommerrenovasjon -1038,00
Rabatt 80L restavfall sommerrenovasjon  -93,00
Enkelthenting grovavfall 411,00
Enkelthenting hageavfall 365,00
240 L beholder til plastemballasje  246,00

 

Oppgitte priser gjelder for 2019, og er inkl. mva.

Tjeneste:
Pris:

 

Standardløsning 1929,00
Standardløsning felles 1639,00
Standardløsning delt 1255,00
Standardløsning m/hjemmekompostering 1448,00
Standardløsning delt m/hjemmekompostering 965,00
Standardløsning felles m/kompostering 1500,00
Restavfall i tillegg til standard  636,00
Rabatt redusert restavfallsvolum -636,00
Ekstrasekk rull 5 stk  250,00
Hageavfallssekker 15 stk  100,00
Hytterenovasjon standard 1110,00
Rabatt hytterenovasjon felles -150,00
Abonnement hageavfallshenting  840,00
Enkelthenting hageavfall  318,00
Abonnement grovavfallshenting  723,00
Enkelthenting grovavfall  318,00
240 L beholder til plastemballasje  291,00

 

Oppgitte priser er for 2019, og er inkl. mva.

Tjeneste:
Pris:

 

Standard renovasjon 2545,00
Rabatt fellesløsning -382,00
Rabatt delt standardvolum -891,00
Rabatt kompostering -382,00
Ekstra volum restavfall  758,00
Rabatt redusert restavfallsvolum -758,00
Rabatt 80L restavfall -204,00
Ekstrasekker på rull, 10 stk.  514,00
Sommerrenovasjon 1909,00
Rabatt fellesløsning sommerrenovasjon -286,00
Rabatt delt standardvolum sommerrenovasjon -668,00
Rabatt kompostering sommerrenovasjon -286,00
Ekstra volum restavfall sommerrenovasjon  758,00
Rabatt redusert restavfallsvolum sommerrenovasjon -758,00
Rabatt 80 L restavfall sommerrenovasjon -153,00
240 L beholder til plastemballasje  286,00

 

Oppgitte priser er for 2019, og er inkl. mva.

Tjeneste:
Pris:

 

Renovasjon standard bolig 2567,00
Renovasjon standard med kompost 2190,00
Renovasjon fellesløsning bolig 2319,00
Renovasjon delt standard abonnement 1289,00
Ekstra restavfall 1082,00
Renovasjon hytte 1289,00
Ekstra restavfall sommer 541,00
Ekstrasekker, 5 stk 200,00
Midlertidig opphør renovasjon 1542,00
Henteavstand 15 m + inntil 15 m 516,00
Henteavstand 15 m + inntil 25 m 1546,00
Henteavstand beh. 4 hjul max 10 m, pr beholder 651,00
Hageavfallssekker 15 stk

79,00

 

Oppgitte priser er for 2019, og er inkl. mva.

Renovasjonsgebyret for Sandefjord kommune gjelder for alle innbyggerne i nye Sandefjord kommune. Renovasjonsgebyret faktureres over fire terminer for alle, også de med fritidseiendommer.


 

Back to top