Skip to Content

Innsamlingsordningen

Forside - Henting av avfall

Det er kildesorteringsordning i alle Vesars kommuner, og alle er forpliktet til å kildesortere etter de sorteringsordningene som er i den enkelte kommune. Også de som benytter fritidsboliger i kommunene våre må kildesortere på lik linje som de fastboende.

Renovasjonsordningen i Vesarkommunene består i en henteordning og en bringeordning. Henteordningen omfatter det renovatøren henter hjemme hos deg, mens bringeordningen innebærer det du selv må frakte bort til en gjenvinningsstasjon eller en miljøstasjon.

Matavfall hentes hver uke. 

Plastemballasje hentes hver 3. uke. 

Papp og papir hentes hver 3. uke.

Restavfall hentes hver 3. uke. 

Glass- og metallemballasje hentes hver 6. uke.

 

Back to top