Skip to Content

Fritak fra renovasjonsgebyret

Forside - Henting av avfall

For å sikre at avfallet vi produsere blir gjenvunnet på best mulig måte, og for å forhindre forsøpling, forurensing og hygieniske ulemper, skal alle innbyggerne benytte seg av innsamlingsordningen for avfall. Dersom boligen står ubenyttet i lengre perioder, er det likevel mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyret.

Kriterier for å søke om fritak:
  • Du kan få innvilget fritak dersom boligen står tom og ubebodd i minimum 6 måneder sammenhengende.
  • Fritak gis normalt for ett år av gangen.
  • Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig, da det som regel tar mindre tid enn 6 måneder før boligen selges.
  • Du må søke skriftlig om fritak i god tid før fritaksperioden inntrer.
    Fritaket kan tidligst innvilges fra datoen vi mottar søknaden.
  • For fritidsboliger/hytter er det mulig å søke om fritak dersom eiendommen skal rives eller er kondemnabel.

 

Hvem kan søke:

Det er huseier som kan søke om fritak for renovasjon.
For å søke fritak hos oss i Vesar må eiendommen tilhøre en av følgende kommuner Tønsberg, Re, Færder, Horten eller Holmestrand.

Bor du i Larvik eller Sandefjord, vennligst sjekk kommunens egen hjemmeside for søknad om fritak for renovasjon.

 

Renovasjonsgebyret

 

Fritaksskjema for renovasjonsgebyretKontaktinformasjon
Eiendommen det søkes fritak for
Utdypende svar kan angis i spesifiseringsfeltet underFritaksperiode


 

Back to top