Skip to Content

Klimavennlige tomater

Forside - Aktuelt

Nå deler vi ut klimavennlige tomater fra Den Magiske Fabrikken til deg!

Takk for at du kildesorterer - det nytter!

Nå deler vi ut lokalproduserte, klimavennlige tomater fra Den Magiske Fabrikken til deg. De klimavennlige tomatene er produsert på biogjødsel og grønn CO2 som produseres når matavfallet du kildesorterer gjenvinnes.

Gjenvinning av matavfall

Når du kildesorterer matavfallet ditt så blir det gjenvunnet ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Matavfallet blir til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat.

 

Veksthuset

I tilknytning til Den Magiske Fabrikken er det også et boblevekthus. Her benyttes biogjødselen og grønn Co2 fra fabrikken til tomatproduksjon.

 

Tomater i butikkene

I perioden desember 2018 til februar 2019 var første runde med tomater tilgjengelig i flere butikker. Dette var Menybutikkene Revetal, Tolvsrød, Åsgårdstrand og Stokke, i tillegg til Hageland på Gjennestad.

 

Ny runde med tomater våren 2019

Gjennom året vil tomatene bli tilgjengelig i butikker i flere kommuner og områder.
Vi forventer at tomatene igjen vil være tilgjengelig i løpet av våren.

Det nytter

Som takk for god sorteringsjobb vil vi nå dele ut tomater til deg. De klimavennlige tomatene er allerede på plass i noen få butikker, og i løpet av 2019 vil de bli å finne i et utvalg av butikker i Vestfold.

 

Verdikupong

Du kan veksle verdikupongen du fikk sammen med kildesorteringskalenderen 2019 med en eske med tomat. Dette er gratis. Tomatene kan også kjøpes på lik linje som andre tomater.

 


 

Back to top