Skip to Content

Klimavennlige tomater

Forside - Aktuelt

Nå deler vi ut klimatomater fra Den Magiske Fabrikken til deg!

Takk for at du kildesorterer - det nytter!

Nå deler vi ut lokalproduserte, klimavennlige tomater fra Den Magiske Fabrikken til deg. De klimavennlige tomatene er produsert på biogjødsel og grønn CO2 som produseres når matavfallet du kildesorterer gjenvinnes.

Gjenvinning av matavfall

Når du kildesorterer matavfallet ditt så blir det gjenvunnet ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Matavfallet blir til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat.

 

Veksthuset

I tilknytning til Den Magiske Fabrikken er det også et boblevekthus. Her benyttes biogjødselen og grønn Co2 fra fabrikken til tomatproduksjon.

 

Tomater i butikkene

I perioden desember 2018 til februar 2019 var første runde med tomater tilgjengelig i flere butikker. Dette var Menybutikkene Revetal, Tolvsrød, Åsgårdstrand og Stokke, i tillegg til Hageland på Gjennestad.

Nå finner du klimatomatene i følgende butikker:

- Meny Teie Torg, Ørsnesalleen 37 A, 3106 Nøtterøy
- Meny Nøtterøy, Skallestadveien 2, 3138 Skallestad
- Meny Heimdal, Heimdalsveien 3, 3117 Tønsberg
- Meny Eiktoppen, Eikveien 49, 3122 Tønsberg
- Meny Tolvsrød, Valløveien 31, 3151 Tolvsrød
- Meny Revetal, Kåpeveien 5, 3174 Revetal
- Spar Brekkeåsen, Skaugveien 12, 3178 Våle
- Meny Åsgårdstrand, Grev Wedelsgt 46, 3179 Åsgårdstrand
- Meny Borre, Borreveien 92, 3186 Horten 
- Meny Holmestrand, Hvittingfossveien 123, 3080 Holmestrand
- Gjennestad Hagesenter, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke
- Meny Indre Havn, Kilgata 25, 3217 Sandefjord
- Meny Stadiontunet, Laskenveien 4, 3214 Sandefjord
- Meny Arena Pindsle, Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord
- Meny Åsane, Hystadveien 290, 3231 Sandefjord
- Meny Gloppe, Nordlyveien 1, 3260 Larvik
- Meny Øya Larvik, Tjøllingveien 45, 3262 Larvik

Oppdatert  23.09.19. Oversikten vil bli løpende oppdatert.

Det nytter

Som takk for god sorteringsjobb vil vi nå dele ut tomater til deg. De klimavennlige tomatene er allerede på plass i noen få butikker, og i løpet av 2019 vil de bli å finne i et utvalg av butikker i Vestfold.

 

Verdikupong

Du kan veksle verdikupongen du fikk sammen med kildesorteringskalenderen 2019 med en eske med tomat. Dette er gratis. Tomatene kan også kjøpes på lik linje som andre tomater.

 


 

Back to top