Skip to Content

Kildesortering ifb med koronautbruddet

Forside - Aktuelt

For de fleste av oss er hverdagen endret i forbindelse med koronautbruddet. Mange tilbringer mer tid hjemme enn vanlig. Renovatørene våre utførere en viktig og samfunnskritisk jobb, og holder avfallsinnsamlingen gående som normalt. Her er noen tips og råd som kan være til hjelp for deg, men også til hjelp for renovatøren. Takk for at du bidrar!


Ekstra viktig med god kildesortering!

Avfallsinnsamlingen går som normalt, det er ikke tilrettelagt for hyppigere henting av avfallet. Med flere hjemme kan enkelte oppleve av beholderne blir fortere fulle enn normalt, og hva gjør man da?

Her er noen tips og råd:

 • Kildesorter avfallet så godt som mulig
 • Bruk sortere.no dersom du er i tvil om hva som skal sorteres hvor
 • Komprimer avfallet så godt som mulig før det kastes
 • Knyt restavfallsposene godt igjen før de kastes i restavfallet
 • Glass- og metallemballasje skal legges løst i beholderen ute
 • Ikke benytt beholderne til større gjenstander som normalt skulle vært levert på gjenvinningsstasjonen
 • Sørg for at lokket på beholderne er ordentlig og tett lukket
 • Sett gjerne beholderen med håndtaket frem, slik at det går raskere for renovatøren når avfallet skal hentes

Dersom du opplever at avfallsbeholderne blir fulle en stund før tømming, så husk at du kan:

 • sette ut flere sekker med plastemballasje til hentedagen for plastemballasje
 • kjøpe egne, grønne ekstrasekker til restavfall dersom du opplever at du får for mye restavfall.
  Dette gjør du ved å kontakte Vesar på post@vesar.no eller tlf. 33 35 43 80, da legger renovatøren igjen en rull ved neste tømmedag.
  Noen kommuner selger også grønne ekstrasekker på servicekontorene.
  Den grønne ekstrasekken settes ut til hentedag for restavfall.
 • søke om støtte til tøybleier dersom du har bleiebarn. Dette kan bidra til å redusere mengden restavfall.

Husk at sekker som settes frem til hentedag må stå fremme fra kl 06.00 på din hentedag.
Du må også passe på at avfallet er forsvarlig pakket og sikret slik at det ikke bidrar til forsøpling.
Annet avfall må ikke settes ved siden av om beholderne er fulle.

Begrensning av smittespredning ifb med avfallshåndteringen

Vi anbefaler at du følger råd om hygiene og renhold fra Folkehelseinstituttet. Husk at god håndhygiene også gjelder i forbindelse med avfallshåndteringen.

Rengjør gjerne håndtaket på avfallsbeholderen.

Avfall med mulig smitte som eksempelvis brukte papirlommetørklær, munnbind, engangshansker og lignende håndteres som restavfall. Bruk gjerne dobbel pose når dette skal kastes, og vær ekstra nøye med håndhygiene når dette skal legges i avfallsbeholderne.

Vis hensyn ved besøk på gjenvinningsstasjonen

Vesars gjenvinningsstasjoner holder åpent som vanlig. Men vi ber om at man viserhensyn, og overholder retningslinjene som er gjeldende generelt i samfunnet. Les mer under status ifb med koronautbruddet, se link under


Takk for at du bidrar til å redusere smitte, og for at du hjelper renovatørene våre!


Les mer:

Back to top