Skip to Content

Avfallsinnsamling på Tjøme

Forside - Aktuelt

06.04.20 På Tjøme er det mange fastboende gjennom hele året. Om sommeren kommer det også mange feriegjester og besøk. Fra sommeren 2020 er det nye henterutiner på Tjøme. Avfallsordningen er nå den samme som for resten av innbyggerne i Færder kommune, med de tilpasninger som må til for å få dette til å fungere godt gjennom sommersesongen og resten av året.

Nye rutiner for innsamling på sommeren
Fra sommeren 2020 er det innført samme hentefrekvens på avfallet hos fastboende og ved fritidsboliger som i øvrige Færder kommune.
Det vil si at det er en hentefrekvens på tre ukers intervaller på restavfall, plastemballasje og papir. Matavfallet hentes hver uke. Glass- og metallemballasje hentes hver 6. uke.

Ved enkelte oppsamlingsplasser hvor det gjennom sommeren er mye avfall vil avfallet hentes hyppigere etter behov. Dette gjelder steder i hele kommunen, både på Tjøme, Veierland og Nøtterøy.

Hva hentes når?
Du finner oversikt over henteuker for de ulike avfallstypene i kildesorteringskalenderen. Du kan også søke opp finne hentedager under adressesøk her på hjemmesiden. I appen Min Renovasjon kan du legge inn adressen din, og få oversikt over hentedagene dine. Du kan også aktivere varsling i forkant av hentedag.  

Noen tips til deg som bor eller har hytte på Tjøme:

  • Kildesorter avfallet ditt
  • Ikke sett avfall ved siden av beholderen dersom den er full
  • Større gjenstander skal leveres til gjenvinningsstasjonen
  • Ta kontakt med Vesar om det er noe du lurer på vedr. kildesortering, avfall og avfallshåndtering

Kildesorteringskalender Færder 2020

Adressesøk for hentedager

Appen Min Renovasjon

Sommerrenovasjon

Back to top