Skip to Content

Avfallshåndtering under koronautbruddet

Forside - Aktuelt

Oppdatert 16.09.2020:
Avfallsinnsamlingen pågår som normalt, og gjenvinningsstasjonene holder åpne.

Vi følger utviklingen og situasjonen tett, og vil fortløpende gjøre vurderinger og iverksette tiltak i tråd med anbefalinger og utviklingen i saken.


Vi utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å sørge for å samle inn og håndtere avfallet fra våre innbyggere. I forbindelse med utviklingen i situasjonen vedr. koronasmitte, er det iverksatt tiltak for å begrense smitte for både ansatte og deg som innbygger.

Avfallsinnsamlingen hjemme:

Avfallsinnsamlingen pågår som normalt.
Det kan bli forsinkelser på enkelte ruter, som kan medføre henting av avfall på ettermiddag/kveld.

Vær ekstra nøye med kildesorteringen:
Vi oppfordrer alle til å være ekstra nøye med kildesorteringen i denne perioden, og håndtere avfallet slik det skal.
- Knyt poser godt igjen, før de legges i avfallsbeholderne.
- Sørg for at lokket på beholderen lukkes helt.
- ikke sett fra deg avfall ved siden av beholderen dersom beholderen er full.
- Husk at god håndhygiene er viktig også i forbindelse med håndtering av avfall.

Tips og råd om kildesortering og henteordningen ifb med koronautbruddet


Gjenvinningsstasjoner:

Vis hensyn når du besøker gjenvinningstasjonene, og følge tiltakene som er gjeldende. Disse kan variere ut fra hvordan smittesituasjonen er i området. Vi ønsker å unngå smittespredning blant ansatte og kunder, samt opprettholde tilbudet så lenge som mulig. Stasjonene holder åpent som normalt. 

Viktig å huske på før du besøker en av gjenvinningsstasjonene: 
- Personer i karantene eller som har typiske symptomer på korona bes om å holde seg hjemme.
- Hold avstand til kunder og ansatte på stasjonen, 1 meters regelen gjelder også her.
- Vi oppfordrer til bruk av kort ved betaling på gjenvinningsstasjonen 
- Ved stor pågang vil betjeningen på stasjonen slippe inn biler puljevis, for å forhindre at det blir mange personer inne på stasjonsområde på en gang. 
- Sortert avfallet når du pakker bil og henger, slik at du kan levere enkelt og raskt når du er på stasjonen. Se kart under gjenvinningsstasjoner på her på hjemmesiden om hvor de ulike containerne er plassert.
- Gjenbrukscontainer ved Lersbrygga gjenvinningsstasjon i Sande er midlertidig stengt for å forhindre smittespredning
- Gjenbruksbutikken på Skoppum gjenvinningsstasjon er stengt
- Husk at rådene om god håndhygiene gjelder også her.
- Vis hensyn!

Ubetjente miljøstasjoner:

Ved butikker og bensinstasjoner står det ubetjente miljøstasjoner for levering av farlig avfall innenfor butikkene/bensinstasjonenes åpningstid. Nøkkel hentes i butikk/bensinstasjon.  
Ved eventuelle endringer av åpningstider ved butikken/bensinstasjonen endres også leveringsmuligheten ved miljøstasjonen. Vi minner om at avfall ikke må hensettes på utsiden av miljøstasjonen når disse er stengt for levering.
- Miljøstasjonen ved bensinstasjonen ved Kvelde i Larvik stenges f.o.m 19.03, i forbindelse med stenging av bensinstasjonen.

Avfallsbeholdere:
Bestilte avfallsbeholdere blir utlevert, men det må påregnes noe lenger leveringstid enn normalt.

Kunnskaps- og opplevelsessenteret Den Magiske Fabrikken:
Vi startet opp igjen med å ta i mot elever fra 9. trinn  15. september 2020. Alle undervisningsbesøkene er tilpasset gjeldende smittevernsregler for skolene, og besøkene er tilpasset gult nivå i trafikklysmodellen. 
Øvrige besøk og omvisninger vil bli vurdert ut fra situasjonen for smitte i området. 


Vesars leverandører og samarbeidspartnere har iverksatt nødvendige smitteverntiltak og mobilisering for at renovasjonsordningen skal fortsette så normalt som mulig i tiden fremover. Ekstra hygiene- og renholdstiltak prioriteres høyt.
Vesar har iverksatt interne tiltak i dugnaden for å begrense smitte,  i tråd med råd fra folkehelseinstituttet.

Vi følger utviklingen av situasjonen tett, og følger med på de råd og tiltak som besluttes av myndighetene.
Vi vil løpende vurdere om det må gjøres tiltak som vil påvirke tjenesten for deg som innbygger, og vil komme med ny informasjon om situasjonen endrer seg.

Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset


Informasjon vil bli lagt ut løpende på våre hjemmesider og facebookside.

Har du spørsmål i forbindelse med avfallsinnsamlingen, ta gjerne kontakt med vår kundeservice på e-post post@vesar.no, telefon 33 35 43 80 eller på personlig melding på våre facebooksider.

 

Back to top