Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Informasjon » Veikart for sirkulær økonomi

Veikart for sirkulær økonomi

På veien til lavutslippssamfunnet, spiller avfall- og gjenvinningsbransjen en avgjørende rolle. Men hva betyr det, helt konkret? Avfall Norge, i samarbeid med Norsk Gjenvinning og Vesar, har jobbet med et veikart for sirkulærøkonomi. Veikartet er et bidrag til regjeringens ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, om hvorda Norge skal gå fra en lineær til en sirkulær økonomi. Veikartet har til hensikt å vise hvordan avfalls- og gjenvinningsbransjen kan bidra til høyere ressurseffektivitet i samfunnet, samtidig som vi skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst.

På Avfallskonferansen i Tromsø onsdag 8. juni overleverte adm.dir Nancy Strand i Avfall Norge, konsernsjef i Norsk Gjenvinning Erik Osmundsen og daglig leder i Vesar Andreas Gillund avfall- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulær økonomi til regjeringens eksertutvalg.

Her kan du laste den veikartet:

Del 1: Forside, innholdsfortegnelse og intro

Del 2: Sammendrag

Del 3: Politisk bakteppe og visjon

Del 4: Verdiskaping, sysselsetting og miljø

Del 5: Avfalls- og gjenvinningsbransjens rolle

Del 6: Avgrensinger og definisjoner

Del 7: Anbefalinger

Del 8: Appedix

FULLVERSJON Veikart for sirkulær økonomi

KORTVERSJON Veikart for sirkulær økonomi

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn