Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Våre tjenester » Veierland

Veierland

Renovasjonsordningen for fastboende og hytteeiere på Veierland!

Alle abonnenter på Veierland skal kildesortere på lik linje med våre andre abonnenter på Nøtterøy. Avfall som hentes hjemme er: restavfall, bioavfall, glass- og metallemballasje, plastemballasje og papir.

På Veierland følges den samme ”turnusen” som resten av Nøtterøy, altså den som står i kalenderen.

Avfall som abonnentene må frakte bort selv er f.eks: farlig avfall, ee-avfall, grovavfall (større ting som bygningsmateriell, ødelagte hagemøbler med mer) og hageavfall.

Vesar har en bestillingsordning for hage- og grovavfall.

Les mer om ordningen HER

Vi minner om at avfallsbeholderne som står utplassert kun skal benyttes til vanlig husholdningsavfall.
Annet avfall kan du frakte til Lofterød Gjenvinningsstasjon eller en miljøstasjon som er utplassert på Veierland eller ellers på Nøtterøy!

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn