Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Informasjon » Biogass i Vestfold/ Grenland » Styrevedtak Vesar 12.12.11

Styrevedtak Vesar 12.12.11 - renovasjonsbilder på biogass

Styret i Vesar fattet følgende vedtak i styremøte 12.12.2011 - renovasjonsbiler på fornybart drivstoff (biogass) fra 2014.

1. Renovasjonbiler i Vestfold skal bruke metangass som drivstoff fra 2014, forutsatt at det er tilgjengelig infrastruktur for denne typen fornybar drivstoff.

2. bruk av metangass produsert av organisk avfall (biogass) skal fases inn til fordel for naturgass straks det er et marked med konkurransedyktig pris.

Konkurransegrunnlaget for dette anbudet skal være ferdigstilt innen juni 2013.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn