Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Alt om kildesortering » Sortering på gjenvinningsstasjonene

Bedre sortering på gjenvinningsstasjonene

Visste du at nesten 50 % av det som kastes i restavfallet på gjenvinningsstasjonen kunne vært sortert ut andre stedere?
- Det skal vi gjøre noe med!

Hvorfor sortere?
På gjenvinningsstasjonen er det et sorteringssystem for de fleste avfallstyper. Det er flere grunner til at alt avfallet skal sorteres:

  • Avfallet som sorteres ut kan gjenvinnes, og brukes på nytt
  • Sikre at miljøfarlig avfall blir håndtert mest mulig miljøsikkert
  • Minimere brannfaren
  • Det lønner seg å kildesortere - det blir billigere for deg

Mindre restavfall - mer avfall til gjenvinning
Vi jobber med å redusere mengden usortert restavfall.
I en periode fremover vil vi ha ekstra fokus på å hjelpe deg med å sortere riktig, slik at mest mulig avfall blir sortert slik det skal.

Vi starter samtidig innføringen av bruk av gjennomsikrtige sekker til restavfall på våre gjenvinningsstasjoner. Fra 01.01.2018 vil du kun få levere restavfall i gjennomsiktige sekker, eller levere restavfallet løst i restavfallscontaineren.

Hvor får jeg tak i gjennomsiktige sekker:
Gjennomsiktige avfallssekker får du tak i flere steder.
Blant annet ihos byggvarekjedene, Staples, Jula, Claes Ohlson, Europris, Biltema.
Norsk Gjenvinning og Ragn Sells selger også gjennomsiktige sekker i sine nettbutikker.
Det selges også sekker på gjenvinningsstasjonene, en rull med 10 sekker koster kr 30.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-18 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Miljøfyrtårn