Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Våre tjenester » Rettigheter og plikter

Rettigheter og plikter


Renovasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste, og den er basert på de retningslinjer som fremkommer i den enkelte kommunes renovasjonsforskrift.
Les din kommunes forskrift her

Dette kan du forvente av oss:

• At matavfallet blir tømt på fast hentedag en gang i uka
• At plastemballasjen, rest- og papiravfallet blir tømt på fast hentedag hver tredje uke 
• At eventuelt annet avfall blir hentet etter avtale. (Gjelder bl.a. hage- og grovavfallsordningene)
• At innsamling og tømming foregår slik at det medfører minst mulig ulempe mht støv, støy, lukt og lignende.
• At oppsamlingsenhetene er satt på plass etter tømming, at de forlates i lukket stand, og at grinder, porter og dører skal lukkes.
• At vi legger igjen beskjed dersom du som abonnent har gjort noe som resulterer i at avfallet ikke blir tømt.
• At vi retter opp i avvik i forhold til tømming innen et døgn etter at avviket er varslet til oss.
• At vi behandler skriftelige henvendelser etter forvaltningslovens bestemmelser.
• At vi gir deg informasjon, råd og veiledning om renovasjon og kildesortering.

I forbindelse med høytider og helligdager kan avvik fra fast tømmedag forekomme.

Dette forventer vi av deg:
• At du kildesortere avfallet ditt etter ordningene som er i din kommune. 
• At du leverer farlig avfall til en miljøstasjon eller til en gjenvinningsstasjon.
• At du leverer ee-avfall til en forhandler eller på en gjenvinningsstasjon.
• At privat atkomstvei til avfallsbeholdere er måket og strødd før tømming i perioder med snø og is.
• At avfallsbeholderne skal være lett tilgjengelige.
• At du melder fra til oss i forkant dersom du ønsker å flytte avfallsbeholderene dine.
• At du sørger for nødvendig renhold av oppsamlingsutstyret.
• At du tar kontakt dersom det blir endringer i abonnementsforholdet.
• At du tar kontakt dersom du har noen spørsmål.

Slik klager du dersom renovasjonstjenesten ikke fungerer som den skal:
• Ring inn på vår kundeservicetelefon eller send oss en e-post så snart avviket er oppdaget.
• Har du et vedvarende problem kan du sende oss en skriftlig klage, enten på e-post eller i brevs form.

Vi gjør oppmerksom på at renovatøren ikke tømmer til faste klokkeslett, og ber om forståelse for at klokkeslettet for tømming kan variere fra uke til uke.

Sandefjord og Larvik håndterer renovasjonstjenesten selv, og omfattes derfor ikke av innholdet i denne artikkelen.

Larvik kommune 

Sandefjord kommune

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn