Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Når og hvor! » Gjenvinningsstasjonene » Retningslinjer for levering

Retningslinjer for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene

Hvem kan levere avfall til gjenvinningsstasjonene:
Gjenvinningsstasjonene skal kun brukes av privathusholdningene som har renovasjonsordning i en av følgende kommuner: Holmestrand, Horten, Færder, Re,Tønsberg, Larvik og innbyggere i Sandefjord som tidligere tilhørte kommunene Andebu og Stokke.

Avfallet som leveres inn skal være fra egen husholdning.

Næringsdrivende må benytte seg av egne mottak for næringsavfall.

Selvbetjening og sortering:
Gjenvinningsstasjonene er selvbetjente, og du skal sortere avfallet ut fra de avfallstyper det er mottak for. Er du i tvil, spør betjeningen.

Levering av restavfall:
Restavfall kan kun leveres løst eller i gjennomsiktige sekker på gjenvinningsstasjonene.
Dette er for å sikre at miljøfarlig avfall blir forsvarlig håndtert, for å minimere brannfaren og sikre best mulig gjenvinnig av avfallet. I tillegg vil dette lønne seg for deg, da du kun betaler for restavfallet.

Begrensninger:
Vi tar kun i mot avfall levert med biler og biler med henger.
Av hensyn til avfallsmengder pr lass og trafikkavvikling inne på gjenvinningsstasjonene er tillatt totalvekt for bilene maks 3500 kg.
Avfall kan ikke leveres med traktor eller større biler.

Sikkerhet:
Du må holde lav fart med bilen når du kjører inne på gjenvinningsstasjonen, og rette deg etter skilting og kjøreretning. Det er viktig å være spesielt varsom ved rygging.
Barn under 16 år skal sitte inne i bilen under oppholdet på gjenvinningsstasjonen.

Plukking:
Det er ikke tillatt å plukke med seg avfall/ gjenstander fra gjenvinningsstasjonene.

Betaling:
Du betaler for restavfallet, dvs. de avfallstypene det ikke er egne sorteringsordninger for.

Du kan betale både med kort og kontater på gjenvinningsstasjonene.

Bortvisning:
Betjeningen på gjenvinningsstasjonen har myndighet til å bortvise kunder som ikke følger retningslinjene.

Klager:
Ønsker du å klage på forhold ved gjenvinningsstasjonen, skal klagen rettes til Vesar.
Adressen er Taranrødveien 95 B, 3171 SEM. Tlf. 33 35 43 80. E-post: post@vesar.no

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn