Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Restavfall

Dette er restavfall:
tilgriset papir og plast
bleier og bind
Ildfaste former
Kald aske og sneiper
CD'er
Bomull, plaster, bandasjer
Gummi
Presenning
Vednett
Strappebånd
Gavepapir/julepapir

Pakk inn spisse gjenstander før de kastes inn i restavfallet. Det er viktig at restavfallet ikke inneholder matavfall eller farlig avfall, eller annet avfall som kunne vært sortert ut.

Dette er ikke restavfall:
tomme kaviar- og majonestuber (metall)
sikringer (ee-avfall)
tomme oljekanner i plast (farlig avfall) 
vanlige batterier (ee-avfall)
klær og tekstiler (tekstiler)

Restavfallet hentes hjemme hos deg hver 3. uke.
På gjenvinningsstasjonene kan du levere restavfall mot betaling, dette må leveres løst eller pakket i gjennomsiktige sekker. Les mer om dette her.

Avfallet som ikke kan sorteres til annen gjenvinning kan legges i restavfallssekken/beholderen. Dette avfallet bearbeides og energigjenvinnes ved at det forbrennes i prosessindustrien. Her erstatter det fossilt brensel som olje og kull, og bidrar derfor til å redusere drivhuseffekten.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn