Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Våre tjenester » Renovasjonsgebyret

RENOVASJONSGEBYRET:

Renovasjonsgebyret varierer fra kommune til kommune. Det er den enkelte kommune som fastsetter gebyret og gebyrsystemet.

Renovasjonsgebyret skal bl.a. dekke inn kostnadene som påløper ved at du får hentet avfallet ditt hjemme, behandling av avfallet, bruk av returpunkt, miljøstasjoner og gjenvinningsstasjoner.

Alle boenheter belastes med et standard renovasjonsabonnement. Det er mulig å endre løsning etter behov. Gebyret er bygd opp på den måten at man får rabatt eller tillegg i pris beregnet etter hvor mye restavfall som leveres. Økt volum på bioavfall eller papir koster ikke noe ekstra.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn