Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Våre tjenester » Renovasjonsgebyret » Renovasjonsgebyr Nøtterøy

Renovasjonsgebyr Nøtterøy

TJENESTE PRIS *  PRIS **
Renovasjon standard abonnement  2290,00 2115,00
Renovasjon felles beholder 1947,00 1798,00
Renovasj delt abonnement 1489,00 1375,00
Renovasj u/matbeholder  1718,00 1586,00
Renov felles u/matbeholder  1466,00 1354,00
Renovasjon delt u mat 1122,00 1036,00
Tillegg restavfall 870,00 804,00
Rabatt redusert restavfall  -870,00 -804,00
Renovasjon 80l restavfall  -183,00 -155,00
Ekstrasekker på rull 10 stk. 480,00  
Sommerrenovasjon standard  1718,00  
Sommerrenovasjon felles beholder  1466,00  
Sommerrenovasjon delt ab.  1122,00  
Sommerrenovasjon u/matbeh.  1282,00  
Tillegg økt restavfall sommer  870,00  
Rabatt redusert restavfall sommer  -870,00  
Sommerrenovasjon felles u/mat 1099,00  
Abonnement henting grovavfall  846,00  
Enkelthenting grovavfall  423,00  
240 L beholder til plastemballasje 281,00  

 
Oppgitte priser er for 2017, og er inkl. mva.
* Priser for 01.01.17 -30.06.17
** Justerte priser for perioden 01.07.17 -31.12.17 (gjelder kun enkelte tjenester)
  

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Miljøfyrtårn