Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Våre tjenester » Renovasjonsgebyret » Renovasjonsgebyr Sandefjord

Renovasjonsgebyr Sandefjord kommune

Renovasjonsgebyret for Sandefjord kommune gjelder for alle innbyggerne i nye Sandefjord kommune. Renovasjonsgebyrer faktureres over fire terminer for alle, også de med fritidseiendommer.

Tjeneste Pris
Renovasjon standard bolig     2288,00
Renovasjon standard med kompost 1718,00
Renovasjon med delt mat og papir (felles) 1945,00
Renovasjon delt standard abbonement 1144,00
Ekstra restavfall 961,00
Renovasjon hytte 1144,00
Ekstra restavfall sommer 481,00
Ekstrasekker, 5 stk 160,00
Leie 240 L til plast, 1 abb 259,00
Henteavstand 15m + inntil 15 m 458,00
Enkelthenting grovavfall

385,00

 
Oppgitte priser er for 2017, og er inkl. mva.
 

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Miljøfyrtårn