Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Alt om kildesortering » Plastemballasje

Ta vare på verdisakene dine!

Har du oppdaget alle verdisakene du har hjemme hos deg?
Det er ikke gullsmykker og juveler vi tenker på - men verdisaker av plast,
som hver og en av oss kaster mer enn 15 kg av i året. Plastemballasje er nemlig et svært verdifullt råstoff, som kan bli til nye ting når vi sorterer det ut.
Ta vare på den verdifulle plasten!

I Vestfold er vi blant de beste i landet på sortering av plastemballasje, og det har vi vært siden vi stastet med å sortere plast i 2009. I 2013 sorterte vi ut 13 kg plast hver, det er veldig bra!

Likevel er det ikke nok å være best på mengde og antall kg, vi vil også være best på kvalitet. Plastemballasje er et råstoff som kan brukes om igjen til nye produkter. Men det stiller også noen krav til hva som skal kastes som plastemballasje, og til renheten på plasten.

Vi har hatt noe nedgang på plasten som leveres i Vestfold, og det vil vi gjøre noe med. Vi får inn mer annet avfall i sekken til plastemballasje, f.eks restavfall. Vi får også noe plast som ikke er plastemballasje. Selv om mange er flinke, så er det også noen som ikke er så flinke til å rengjøre plasten før den kastes i plastsekken.
Når plasten er ren er det lettere å gjenvinne den, og det gir mindre lukt.

Mer informasjon om plastemballasje finner du her:
- Slik sorterer du plastemballasjen riktig
- Hvorfor skal vi sortere plastemballasje?
- Hva skjer med plastemballasjen du har sortert?

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn