Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nyheter » 2018 » Oktober » Vesar planlegger støtteordning for tøybleier.

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - Desember

Vesar planlegger støtteordning for tøybleier.

26.10.2018

Vesar har dialog med eierkommunene om etablering av en støtteordning for tøybleier, som vi planlegger å tilby fra 01.01.19.

Ordningen innføres med en målsetning om å redusere avfallsmengden, samt å være holdningsskapende og vaneendrede slik at folk blir mer bevisste på eget forbruk og avfallsproduksjon generelt.

Det vil gis engangsstøtte for barn på under to år på opp til 1.500 kr etter søknad med nødvendig dokumentasjon. Ordningen vil administreres av Vesar, og det vil etableres et søknadsskjema på Vesars hjemmeside. Ordningen vil bli evaluert etter to år.

Mer informajson om ordningen vil legges ut på hjemmesiden når det nærmer seg oppstarts- tidspunktet.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn