Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nyheter » 2018 » Mai » Vesar arrangerer dialogkonferanse 23. mai - ser på nye løsninger for hage- og grovavfallsinnsamling

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - Desember

Vesar arrangerer dialogkonferanse 23. mai - ser på nye løsninger for hage- og grovavfallsinnsamling

20.05.2018

​Vi inviterer til dialogkonferanse 23. mai, som en del av arbeidet i forkant av utlysningen av kontrakt for innsamling og behandling av hage- og grovavfall.

Sted: Kjellengveien 2, 3125 Tønsberg
Tidspunkt: 23. mai kl 10.30
Påmelding: Sarest. Påmelding gjøres til Asplan Viak/v Astrid F. Breivik E-post: astridF.Breivik@asplanviak.no

For å skape en god prosess med nytenkning knyttet til denne hage- og groavfallsinnsamlingen, så er det viktig å få bransjen og de ulike aktørene på banen for å sammen kunne drøfte løsninger og ideer. Dialogkonferansen vil være åpen for alle aktuelle og interesserte aktører. Vesar ønsker innspill fra aktører innenfor avfall- og gjenvinningsbransjen, gjenbruk og leverandører av teknologiske løsninger, og håper på et godt oppmøte på konferansen. 

Gode løsninger for avfallshåndtering er viktig, både med tanke på et godt servicetilbud for kundene og for å sikre gode miljømessige løsninger. Prioriteringene i avfallspolitikken både i Norge og i EU illustreres av avfallshierarkiet, og her er det avfallsreduksjon som ligger øverst etterfulgt av gjenbruk og deretter materialgjenvinning.

EU har ambisiøse mål med fokus på økt gjenbruk og materialgjenvinning, noe som også gjenspeiler seg i fokuset her i Norge.  En slik overgang til en mer sirkulær økonomi hvor ressursene holdes i omløp, krever at man ser med nye øyne på dagens løsninger – og utfordrer samarbeidspartnere og leverandører til å sammen finne nye og gode løsninger å løse oppgavene på. Med Vesars ambisiøse målsetting om 70 % materialgjenvinning innen 2020, så jobbes det kontinuerlig med å utvikle tjenestene selskapet tilbyr i dag.

-          Vi har nylig inngått avtale med Norsk Gjenvinning om innsamling av husholdningsavfall i vårt område, sier utviklingssjef Bjørn Erik Rui. Tidligere var hage- og grovavfallsordningen en del av kontrakten for innsamlingen. Men denne gangen valgte vi å ta dette ut av innsamlingskontrakten, for å se på nye muligheter i forhold til denne ordningen. Her er det et potensiale til å utvikle tjenesten slik at vi får en bedre miljømessig løsning.

I 2017 ble det samlet inn 720 tonn grovavfall, hvorav 80 tonn av dette var ee-avfall, og 620 tonn hageavfall. Hageavfallet komposteres, mens grovavfallet med unntak av ee-avfallet går til energigjenvinning. Vesar ønsker nå å stimulere til nye løsninger for denne ordningen, som både vil kunne bedre tjenestetilbudet for kundene samt sikre bedre miljømessige løsninger.

-          Mye av det som i dag leveres som grovavfall er brukbare ting som kunne vært brukt av andre istedenfor at det ble kastet. Det er noe av det vi håper at vi nå kan få gjort noe med, ved å se på hvordan vi organiserer denne ordningen, sier Rui. Store deler av det som samles inn kan også gjenvinnes til nye produkter eller råvarer, og på denne måten holdes i omløp. I tillegg er det selvfølgelig viktig for oss at vi får et godt og effektiv servicetilbud til kundene våre.

Fakta:

- Vesar (Vestfold Avfall og Ressurs AS) skal inngå ny kontrakt om innsamling og behandling av hage- og grovavfall
- Oppstart ny kontrakt vil være fra våren 2019
- Kontrakten omfatter innsamling fra ca 123.000 innbyggere i fem kommuner.
- I 2017 ble det samlet inn og behandlet ca 720 tonn grovavfall og 630 tonn hageavfall
- Dialogkonferansen avholdes 23.mai kl.10.30, for mer informasjon se veiledende kunngjøring på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-339401
​- I etterkant av konferansen vil det bli gjennomført en til en- møter. 
- Vesar ønsker innspill på bl.a. innsamling- og behandlingsløsninger med høy grad av gjenbruk og materialgjenvinning, løsninger som gir lav miljøbelastning, nye og alternative henteordninger med utvidet tjenestetilbud, samt kundevennlige løsninger for bestilling av tjenestene.
 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn