Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nyheter » 2018 » Januar » Status avfallsinnsamling pr 25.01.2018

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - Desember

Status avfallsinnsamling pr 25.01.2018

25.01.2018

Væromslaget tidligere i uken har medført at det i enkelte steder er svært glatte veier, og vanskelige kjøreforhold.
Dette  påvirker arbeidet til renovatørene som er ute å samler inn avfallet hjemme hos deg.
Vi ser at dette har medført forsinkelser på innsamlingen, og at avfallet kan bli hentet senere enn planlagt.
Vi beklager ulempen dette medfører, og vil samtidig takke for tålmodigheten mange viser i forhold til dette.

Takk for at du brøyter og strør!
Enkelte steder er det glatt eller vanskelig å få tømt på grunn av både is, snøforhold og brøytekanter.
Vi ber om at det strøs ved beholderne der hvor det er glatt, og at det måkes om nødvendig, slik at renovatøren kan få gjort jobben sin.
Beholderne kan også settes frem dersom det er vanskelig å få gjort de tilgjengelig der hvor de står plassert til vanlig.
Renovatørene gjør sitt beste for at avfallet skal bli hentet.

Forsinkelser:
Forsinkelsene har dessverre medført at det er noen steder områder som er ekstra berørt enn andre.
Det er flere steder hvor avfallet ikke har blitt hentet til oppsatt hentedag, det jobbes fortløpende med å komme ajour.
Det er også steder hvor lokale forhold gjør at det ikke har blitt hentet avfall på grunn av glatte veier. De mest berørte er varslet med sms, og de vil motta en grønn ekstrasekk i posten til oppsamling av resatvfall. Dette vil da bli hentet ved neste innsamlingsuke for restavfall.

Utsatt innsamling av plastemballasje i Re og Tønsberg:
Forrige uke meldte vi om utsettelse av innsamling av plastemballasje i Re og Tønsberg.
Det har nå blitt fremskaffet ekstra biler og personell, som gjør at noe av dette vil bli samlet inn førstkommende lørdag (27.01.2018).Ny sms med informasjon om dette er sendt til de det gjelder.

Ut over dette går innsamlingen som normalt, med noen lokale unntak også knyttet til vær- og kjøreforhold.  

Send oss gjerne en e-post til post@vesar.no eller ta kontakt med oss på telefon 33 35 43 80 dersom det er noe du lurer på.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn