Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nyheter » 2018 » April » Vesar har inngått avtale med Norsk Gjenvinning om innsamling av husholdningsavfall

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober

Vesar har inngått avtale med Norsk Gjenvinning om innsamling av husholdningsavfall

06.04.2018

Vesar har inngått avfale med Norsk Gjenvinning om innsamling av husholdningsavfall

Etter en vurdering opp mot tildelingskriteriene miljø, kvalitet og pris ble ny avtale om innsamling signert 21. mars med Norsk Gjenvinning. Innsamlingen vil også i kommende periode foregå med renovasjonsbiler på klimavennlig biogass.

-  Vi har fått inn tre gode tilbud fra solide aktører i bransjen, sier Bjørn Erik Rui som er utviklingssjef i Vesar. Etter en grundig prosess med dialogmøter med aktørene i bransjen, og til slutt en anbudsrunde, er det gledelig å se at markedet fungerer godt og at det har vært god konkurranse i denne runde.

Det har blitt stilt strenge krav i den nye konkurransen, for å sikre at man får leverandører med økonomisk og finansiell kapasitet, samt erfaring fra liknende oppdrag. Tilbudene har blitt evaluert etter tildelingskriteriene miljø, kvalitet og pris.
Norsk Gjenvinning Renovasjon AS starter opp 20.02.19, med innsamling av husholdningsavfall i kommunene Horten, Holmestrand, Tønsberg, Re og Færder kommuner. Kontrakten har en varighet på 5 ½ år.

- Vi ser frem til et spennende samarbeid med Norsk Gjenvinning, med et felles mål om å øke materialgjenvinningen av avfallet som kildesorteres hos kundene våre, forteller Rui.
Vestfoldingene er blant de beste i landet til å kildesortere, og ønsker å gjøre en god sorteringsjobb. Ved å tilrettelegge med gode løsninger og god kvalitet på tjenesten, ligger forholdene godt til rette for at vi sammen skal fortsette det viktige miljøarbeidet i fylket.

Vesar har i dag avtale med Ragn Sells, og det er deres underleverandør Retur AS som utfører avfallsinnsamlingen i de overnevnte kommunene. Med bakgrunn i den korte kontraktsperioden med Ragn Sells ble det besluttet at det i denne nye kontrakten skulle stilles krav om overtakelse av ansatte, ref. reglene om virksomhetsoverdragelse. På denne måten har de ansatte fått forutsigbarhet, og man sikrer at de dyktige og erfarne renovatørene får mulighet til å bli med videre.  

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester, og er en totalleverandør av renovasjonstjenester i det kommunale markedet. De har mer en 50 renovasjonskontrakter fordelt over hele landet, og fremstår som en ledende aktør på dette området. I tillegg har de flere kontrakter også i Sverige.

- Dette er en spennende kontrakt for oss i NGR, forteller administrerende direktør, Jørgen Nikolai Pettersen. At vi scorer høyt på miljø og kvalitet er veldig tilfredsstillende, med tanke på vår ambisjon om å være den mest profesjonelle aktøren på markedet. Samtidig er det gøy å kunne jobbe med et interkommunalt selskap med så høye mål om materialgjenvinning. Vi ser frem til et godt samarbeid for å få på plass gode løsninger for innbyggerne i området, sier Pettersen.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-18 - Innholdsoversikt

Nettside levert av Godt Sagt
Miljøfyrtårn