Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nyheter » 2017 » Februar » Vesar har inngått avtale med Ragn-Sells

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Januar - Februar - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Vesar har inngått avtale med Ragn-Sells

23.02.2017

Avfallsinnsamlingen i Vestfold pågår som normalt

I går opplyste Vesar om at det er inngått en 18 måneders kontrakt med Ragn- Sells på innsamling av husholdningsavfall i de kommunene hvor Vesar administrer innsamlingen.

Avtalen sikrer at avfallsinnsamlingen fremdeles vil foregå med renovasjonsbiler som går på klimavennlig biogass. Avfallsinnsamlingen har gått som normalt denne uken, og vil gjøre det også fremover. Avtalen med Ragn Sells har allerede tredd i kraft, og vi er inne i dag nr to med ny leverandør.

Ragn-Sells er en gjenvinningsentreprenør som vi allerede er godt kjent med, gjennom drift av fire gjenvinningsstasjoner.

Dette har skjedd:

Vesar har med bakgrunn i situasjonen med Oslo løpende vurdert situasjonen og har vært beredt til å gjøre forberedende tiltak med mål om kontinuitet i avfallsinnsamlingen dersom Veireno skulle gå konkurs. Da det på søndag 19. februar ble kjent på pressekonferansen i Oslo at Veireno skulle begjære oppbud på mandag den 20. februar ble tiltakene umiddelbart iverksatt.

På bakgrunn av dette inngikk Vesar direkte forhandlinger med tre større leverandører av renovasjonstjenester i Vestfold, med sikte på overtakelse av kontrakten dersom Veireno skulle gå konkurs. Dette er i henhold til unntaksreglene i anskaffelsesregelverket.

Forhandlingene resulterte i at Vesar 20. februar inngikk kontrakt med Ragn-Sells AS. Det var for Vesar en avgjørende forutsetning for inngåelse av avtalen at konkurs ble åpnet hos Veireno, at kontrakten med Veireno ble hevet og at konkursboet ikke bestred hevingen.

Veireno begjærte oppbud tirsdag 21. februar kl 13.20. Vesar hevet da umiddelbart kontrakten med Veireno.

Samme kveld fikk vi bekreftelse fra bobestyrer at de ikke bestred hevingen, og at boet ikke ønsket å tre inn i kontrakten til Veireno.

Avtalen med Ragn- Sells trådte da umiddelbart i kraft, og avfallsinnsamlingen har gått som normalt. Alle ansatte og biler fra Veireno vil bli med videre i driften av den nye kontrakten. 

Renovatørene ble orientert i møte onsdag ettermiddag, og det var god stemning når de fikk informasjon om forholdene.

Avtalen med Ragn-Sells gjelder i 18 måneder, frem til Vesar avholder ny anbudskonkurranse.

I avtalen med Ragn-Sells ligger det også at Ragn-Sells i løpet av den korte kontraktsperioden skal løse avviket knyttet til aksellastbestemmelsene for de mindre renovasjonsbilene på enkelte veier.

Det er lagt en plan for tilpassing av kjøretøy til kontraktens krav, herunder også krav til akseltrykk, i løpet av avtalens første ni måneder.

Ragn-Sells har forpliktet seg til å stille med en mer robust organisasjon, som blant annet innebærer overordnet ledelse med ekspertise i liknende oppdrag, back-up personell, og ekstra kjøretøy.

Ved ny anbudsutlysning kommer Vesar til å stille krav om overtakelse av ansatte, ref. reglene om virksomhetsoverdragelse. Det vil også bli stilt klar om biogasskjøretøy som tilfredsstiller krav til Euro 6.

Retur AS er godkjent underleverandør av Ragn- Sells for dette oppdraget.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-18 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Miljøfyrtårn