Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Informasjon » Nedgravde løsninger

Nedgravde løsninger

Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering og gjenvinning, og det medfører også at det må legges til rette for gode kildesorteringsordninger.   
Det er en økende interesse blant utbyggere for nedgravde containerløsninger i Vestfold.

For å sikre gode løsninger som tilfredsstiller krav til kildesortering, plassering, dimensjonering og håndtering av tømming etter etablering har vi utarbeidet retningslinjer for avfallshåndtering som konkretiserer renovasjonsforskriftenes, og vi har utarbeidet informasjon som er mer konkret i forhold til nedgravde containerløsninger. Se lenker under for mer informasjon om nedgravde løsninger:

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn