Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Mottak for næringsavfall på Skoppum gjenvinningsstasjon

3. september 2012 ble det åpnet for levering av næringsavfall på Skoppum gjenvinningsstasjon.

Det er Ragn Sells AS som drifter stasjonen på vegne av Vesar, og det er også de som vil håndtere næringskundene. Næringskundene skal kunne levere de samme avfallstypene som privatkundene, og må også følge det samme regelverket som øvrige kunder ift begrensninger på kjøretøy, sortering av avfallet mm.
For mer informasjon om ordningen, gå inn på Ragn Sells hjemmeside HER
Her finner du mer informasjon om åpningstider og øvrige retningslinjer

Vi ser fortrinnssvis at de næringsdrivende benytter stasjonen i hverdager og gjerne midt på dagen, for å unngå at det blir stor trafikk i tider hvor det vanligvis er godt besøkt av privatkunder, så langt det er mulig.

Forsøksordning
Mottaket av næringsavfall på Skoppum er en forsøksordning som vil bli evaluert etter ett år. Ordningen er satt i gang med bakgrunn i ønsker fra lokalt næringsliv, og er ment å være et positivt tiltak for mindre virksomheter. Tidligere har disse måtte kjøre til Rygg utenfor Tønsberg eller til Borgeskogen i Stokke med sitt avfall.
Før endelig styrevedtak i juni i år om oppstart av forsøksordningen, hadde Vesar et møte med NHO og drifterne av gjenvinningsstasjonene, og fikk positive signaler også fra disse ift ordningen.

Fylkesmannen gav før sommeren godkjenning til forsøksordningen
 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn