Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Informasjon » Linker

Linker

Våre samarbeidspartnere:

Asvo Nøtterøy

Polar Gruppen AS

Ragn Sells AS

Reno Norden AS

Smiløkka Arena AS

Namdal Ressurs

Norsk gjenvinning

Våre eierkommuner:

Horten kommune

Hof kommune

Holmestrand kommune

Larvik kommune

Nøtterøy kommune

Sandefjord kommune

Tjøme kommune

Tønsberg kommune

Re kommune

Returselskaper:

Batteriretur

EL-retur

Norsk Dekkretur

Norsk Glassgjenvinning/ Norsk Metallgjenvinning

Norsk Metallretur

Norsk Resirk

Norsk Resy As

Renas AS

Ruteretur AS

Grønt punkt

Renovasjonsselskaper:

BiR: Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap

RfD: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Fias: Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS

Follo Ren: Avfallsselskapet Follo

FREVAR: Fredrikstad vann- avløp- og renovasjonsselskap

GLØR: Gausdal, Lillehammer og Øyer Renovasjon

HIAS: Hedmarken Interkommunale VAR-selskap

HRS: Hålogaland Ressursselskap

IRIS: Interkommunalt renovasjonsselskap i  Salten

IVAR: Interkommunalt vann-, avløps-, og renovasjonsverk i

Stavangerregionen


Kristiansand kommune

Movar: Interkommunalt selskap for Mosseregionen

NOMIL: Nordfjord Miljøverk

Oslo kommune, Renovasjonsetaten

Reno- Vest: Vesterålen

Renovest IKS: Interkommunalt selskap for  Fyresdal, Kvitseid, Tokke og Vinje

RIR: Romdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap

Avfall Sør 

ROAF: Romerriket Avfallsforedling

Sarpsborg kommune

Søir: Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap 

Trondheim Renholdsverk

Tromsø kommune

VKR: Valdres Kommunale Renovasjon

Øras: Øvre Romerriket Avfallsselskap

Offentlige institusjoner:

Miljøverndepartementet

Statens Forurensingstilsyn

Statistisk Sentralbyrå

Miljøorganisasjoner:

Framtiden i våre hender

Grønn Hverdag

Greenpeace

Bellona

Norges Naturvernforbund

Natur og Ungdom

Miljøagentene

Miljøvernforbundet

WWF Norge

Andre relevante linker:

Avfall Norge

Etisk Forbruk

Fretex

Hippopotamus AS

Miljøstatus Vestfold

Svanemerking

Grønt Punkt Norge AS

LOOP

Den Norske Emballasjeforening

Turretur- informasjon om kildesortering og gjenvinning

Plastindustriforbundet

PVC Forum Norge

Hold Norge Rent

Noah

Norsas (Cowi)

Mepex Consult AS

Uff: u-landshjelp fra folk til folk

Kart - Felles kart for 12K kommunene

Vestfold Klima- og Energiforum

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn