Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Om Vesar » Historikk

Historikk

Vesar ble etablert 27, mai 1997. Bakgrunnen for dannelsen av selskapet var Vestfold-kommunenes mål om en felles avfallsstrategi for Vestfold. Strategien innebar konkrete miljøpolitiske mål vedrørende gjenvinning og sorteringssystemer. Det var 11 kommuner i Vestfold som vedtok å gå sammen om å danne Vesar, og disse står i dag som eiere av selskapet.

I 2000 overførte den gang ni av eierkommunene det meste av ansvaret for innsamlingen av husholdningsavfallet til Vesar. (Våle og Ramnes ble senere slått sammen til Re kommune). Tønsberg kom etter fra 2003. Kun Sandefjord og Larvik har valgt å fortsette å administrere innsamlingen selv, men Vesar står ansvarlig for behandlingen av avfallet for også disse to kommunene. Sandefjord og Larvik samarbeider tett med Vesar, og de er med på diverse prosjekter og felles informasjon.

INNSAMLINGSORDNINGEN:

Vi har hatt kildesortering i Vestfold i mange år, med henteordning for bioavfall, papir/papp og restavfall. Siden Tønsberg som første kommune innførte kildesortering i 1995 har innsamlingssystemet vært så og si uforandret.

Ny og forbedret innsamlingsordning fra 4. mai 2009
I mai 2009 startet Vesar opp med innsamling av plast- samt glass- og metallemballasje på husstandsnivå i ni av sine kommuner. Dette medførte betydelige endringer i innsamlingssystemet, noe vi mener vil bli til stor glede og nytte for både miljøet og deg som abonnent.  De endringene vi gjorde medførte et stort løft for Vestfold. Hentefrekvensen ble også justert samtidig, og gikk fra henting annenhver uke rest og papir/papp til hver tredje uke rest, papir/papp og plastemballasje. Bioavfallet ble hentet hver uke, noe som vi fortsatte med. Glass- og metallemballasjen ble hentet hver 6. uke. Tønsberg og Stokke valgte å fortsette med 2 ukers hentefrekvens i starten, men gikk over til samme ordning som de andre fra 1. januar 2011.

Innsamling av plastemballasje
Vi hadde hatt prøveordning for plastinnsamling i Stokke kommune i drøyt 2 år, før vi startet opp med ny ordning i 2009 i alle våre kommuner (bortsett fra Sandefjord og Larvik, som driver i egen regi). I prøveprosjektet i Stokke fikk vi inn ca 8 kg plastemballasje pr innbygger. Dette er faktisk meget bra, også på landsbasis. Målet var å få til dette snittet i alle kommunene, da ville vi komme til å samle inn ca 960 tonn plast emballasje i Vestfold!

De andre kommer etter
Larvik startet opp med innsamlingsording for plastemballasje fra 1. november 2010, og Sandefjord 1. november 2011. Lardal kom med i Vesar fra 1. oktober 2011, og gikk da fra så godt som ingen kildesortering (en sekk som ble hentet hver uke) til full kildesorteringsordning som ni av de øvrige Vesar-kommunene.

Hvordan har det gått så langt:
Tall for 2011 viser at den nye ordningen har gitt resultater. Ser vi på de ni kommunene som har samlet inn plast siden 2009, så har vi i 2011 samlet inn 16,5 kg plast pr innbygger. Med dette er vi best i landet! Vi ser også at restavfallsmengden går ned, og at de kildesorterte avfallstypene går opp.
Det er vi svært fornøyde med!


 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Miljøfyrtårn