Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Informasjon » Biogass i Vestfold/ Grenland » Fylketstingets innstilling

Fylketstingets innstillinger til biogass til anvendelse i kollektivtrafikk

Følgende innstilling ble enstemmig vedtatt i fylkestinget 26.09.13:

1. Vestfold fylkeskommune vil ved utlysing av nye anbud i fylket innføre bruk av biogass på minst halvparten av ruteproduksjonen ved utlysing av framtidige anbud. Dette som et viktig tiltak for reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk.

2. Hovedutvalget for samferdsel, miljø og areal får seg forelagt sak om kriterier for anbudskonkurransen før anbudsutlysningen.

3. Fylkestinget ser det som svært viktig at kollektivtilbudet ikke svekkes som følge av innføring av biogass i kollektivtrafikken.

 

Følgende instillingen ble enstemmig vedtatt i fylkestingen 14.09.11:

1. Vestfold fylkeskommune er positive til det arbeidet 12K gjør med tilrettelegging for produksjon og
distribusjon av biogass i Vestfold.

2. Vestfold fylkeskommune vil i samarbeid med VKT legge til rette for bruk av biogass i Vestfold i
framtidige anbud innenfor gjeldende rammer for offentlige innkjøp.

3. Prosjektet ”Biogass i Vestfold” bør prioritere arbeidet med å få fram flere mulige avtakere av biogass
i markedet.

4. Fylkesordfører bes ta kontakt med 12K for å påvirke sentrale myndigheter til å innføre
støtteordninger for bruk av biogass innenfor kollektivtransporten

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn