Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Våre tjenester » Fritak for renovasjonsgebyr

Fritak for renovasjonsgebyr

For å sikre at avfallet vi produsere blir gjenvunnet på best mulig måte, og for å forhindre forsøpling, forurensing og hygieniske ulemper, skal alle innbyggerne benytte seg av innsamlingsordningen for avfall. Dersom boligen står ubenyttet i lengre perioder, er det likevel mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyret.

Kriterier for å søke om fritak:

  • Du kan få innvilget fritak dersom boligen står tom og ubebodd i minimum 6 måneder sammenhengende.
  • Fritak gis normalt for ett år av gangen
  • Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig, da det normalt sett tar mindre enn 6 måneder før boligen selges.
  • Du må søke skriftlig om fritak i god tid før fritaksperioden inntrer. Fritaket kan tidligst innvilges fra datoen vi mottar søknaden.

For fritidsboliger/hytter er det mulig å søke om fritak dersom eiendommen skal rives eller er kondemnabel.

For innbyggere i Sandefjord kommune påløper det et gebyr for midlertidig stopp av renovasjon på 1200 kr. Beløpet dekker innhenting av beholdere, vask og utsetting av beholdere når fritaket opphører. Hva slags eiendom ønsker du å søke fritak for
Kontaktinformasjon
Eiendom det søkes fritak om
Begrunnelse
Fritaksperiode

Det gis kun fritak for sammenhengende perioder på 6 måneder eller mer.
Fritak gis normalt for maksimalt 1 år av gangen.

Det må søkes om fritak i forkant av fritaksperioden.

Send inn

Send inn skjema

Kriterier for søknad om fritak er i tråd med renovasjonsforskriften i den enkelte kommune.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn