Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Våre tjenester » Fritak for renovasjonsgebyr

Fritak for renovasjonsgebyr

For å sikre at avfallet vi produsere blir gjenvunnet på best mulig måte, og for å forhindre forsøpling, forurensing og hygieniske ulemper, skal alle innbyggerne benytte seg av innsamlingsordningen for avfall. Dersom boligen står ubenyttet i lengre perioder, er det likevel mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyret.

Kriterier for å søke om fritak:

  • Du kan få innvilget fritak dersom boligen står tom og ubebodd i minimum 6 måneder sammenhengende.
  • Fritak gis normalt for ett år av gangen
  • Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig, da det normalt sett tar mindre enn 6 måneder før boligen selges.
  • Du må søke skriftlig om fritak i god tid før fritaksperioden inntrer. Fritaket kan tidligst innvilges fra datoen vi mottar søknaden.

For fritidsboliger/hytter er det mulig å søke om fritak dersom eiendommen skal rives eller er kondemnabel.Hva slags eiendom ønsker du å søke fritak for
Kontaktinformasjon
Eiendom det søkes fritak om
Begrunnelse
Fritaksperiode

Det gis kun fritak for sammenhengende perioder på 6 måneder eller mer.
Fritak gis normalt for maksimalt 1 år av gangen.

Det må søkes om fritak i forkant av fritaksperioden.

Send inn

Send inn skjema

Kriterier for søknad om fritak er i tråd med renovasjonsforskriften i den enkelte kommune.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-18 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Miljøfyrtårn