Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Farlig avfall

Dette er farlig avfall:
drivstoffrester
maling, lim og lakk
løsemidler, plante- og naturvernmidler
rengjøringsmidler, kjemikalie rester
batterier ( inkl bilbatterier)
parfyme og neglelakk
propanflasker og brannslukningsapparat
spillolje, oljefilter, frityrolje, rent matfett ( uten innhold av matavfall)
lyspærer og lysstoffrør

Dette er ikke farlig avfall:
blåpapir (restavfall)
dekk (forhandler)
disketter (restavfall)
malingsspann, tomme (plastemballasje eller metall)
medisinrester (apotek) 
pensler (restavfall)
sikringer (ee-avfall)
vanlige batterier (ee-avfall),
vindusspylervæskekanner (plast) 
 
Leveres til miljøstasjonen i ditt nærområdet, eller til nærmeste gjenvinningsstasjon. Under punktet "NÅR OG HVOR" finner du oversikt over leveringssteder for farlig avfall.

Farlig avfall sorteres og leveres forskjellige steder:

Organisk avfall, som maling, lim, løsemidler osv, energigjenvinnes som brensel i prosessanlegg.

Uorganisk avfall leveres bl.a. til Langøya utenfor Holmestrand.

100.000 tonn farlig avfall er på avveie i Norge. Dette er for eksempel oljeholdige produkter, maling, lim, lakk og løsemidler. Mesteparten av dette er små rester og skvetter som hver og en av oss kaster i restavfallet, i avløpet eller i naturen. Her kommer det inn i kretsløpet og gjør skade på mennesker og dyr. For eksempel havner mange miljøgifter i morsmelken og kan gi forsterskader. Lever alle skvetter i orginalemballasjen, eller i annen emballasje som du merker, til miljøstasjonen eller gjenvinningsstasjonen. Der blir det samlet inn og levert til forsvarlig viderebehandling.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn