Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Om Vesar » Fakta om Vesar

Fakta om Vesar

Vesar eies av kommunene  HortenHolmestrand, LarvikFærder, Sandefjord, Tønsberg og Re Selskapets hovedoppgave er husholdningsrenovasjon på vegne av eierkommunene.

Vesar er kommunenes forlengede arm innen renovasjonsområdet. Det er kommunene som bestemmer hva Vesar skal utføre. Kommunene bestemmer også størrelsen på renovasjonsgebyret, og det er kommunene som vedtar forskriften (reglene) Vesar skal arbeide etter.


I Sandefjord har Vesar etter kommunesammenslåingen ulike ansvarsområder innad i kommunen. I innsamlingsområdet tidligere Sandefjord kommune har Vesar kun ansvar for mottak av innsamlet avfall og for drift av miljøstasjonen. I innsamlingsområdet tidligere Andebu og Stokke har Vesar fremdeles ansvaret for drift av innsamlingsordningen.  I Larvik er det kommunen som selv har ansvaret for innsamling, mens de øvrige oppgaver er overført til Vesar. De øvrige fem kommuner har overført alt som har med renovasjon å gjøre til Vesar. 

 

Vesar skal drive til selvkost, det vil si at selskapet ikke kan tjene penger på sin virksomhet, men bare få dekket sine faktiske kostnader. Kostnadene fordeles mellom kommunene etter hvilke tjenester selskapet utfører i den enkelte kommune. Vesar eier ingen maskiner, bygg eller anlegg, men kjøper alle tjenester etter anbud.

Vesar har 13 ansatte som er organisert i tre avdelinger.

 

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn