Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Alt om kildesortering » Emballasje

Det er emballasje av plast, glass og metall som skal sorteres.

"Pappa sier at han er glad i mamma, men han går stadig ut med Embla Larsen"

Sortering er lettere enn det du tror! Det er emballasje av plast, glass og metall som skal sorteres.

Hva menes med emballasje?
Jo, alt som har inneholdt mat, drikke eller andre husholdningsartikler. Alt som har vært innpakkning til noe du har brukt, kan gjenvinnes. I Vestfold blir store mengder emballasje nå gjenvunnet til nye produkter istedenfor å bli brent sammmen med restavfallet. Noe som er bra for miljøet- og for oss alle.

Grunner til å kildesortere:

  • Ved å kildesortere utnytter vi ikke-fornybare ressurser på en optimal måte, gjennom å holde dem i kretsløp så lenge som mulig
  • Ved å kildesortere reduserer vi avfallsmengden
  • Ved å kildesortere reduserer vi klimagassutslippene

Visste du at...

  •  vi sparer 74-94 % energi ved å gjenvinne metallemballasje, i forhold til primærproduksjon
  • vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo plast
  • det kreves 30 % mindre energi å produsere nytt glass fra returglass i forhold til orginalt råstoff

Hva blir avfallet til?
Dine gamle syltetøyglass, plastflasker og hermetikkbokser er et verdifullt materiale som kan gjenvinnes til mye nyttig, ofte flere ganger. Glassråstoffet blir brukt til ny glassproduksjon, husisolasjon og glassbetong, for å nevne noe. Plastråstoffet blir brukt til mange nye plastproduker som takrenner og rør, potter og plantebrett.

Takk for at du sorterer!

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn