Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hva gjør jeg hvis jeg noen ganger har ekstra avfall?

Når du av og til har litt ekstra restavfall, kan du bestille ekstrasekker. Sekken settes frem på hentedag den uka som det tømmes restavfall hos deg. Vanlige søppelsekker som plasseres ved siden av beholderene vil ikke bli tatt med av renovatøren.

Du kan også kjøre avfallet til nærmeste avfallsmottak. Her må du betale for restavfall som leveres, mens følgende sortert avfall kan leveres gratis: Papp/papir og returkartong, plastfolie og plastkanner, farlig avfall, EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall), glass- og metallemballasje, hageavfall, klær og sko, metaller, trevirke, impregnert trevirke og rene masser.

Se her for åpningstider på avfallsmottakene.

Dersom du til stadighet har for mye restavfall, bør du vurdere å oppgradere abonnementet ditt med en større restavfallsbeholder. Du må da betale et tillegg for dette. Større beholder til papir-og bioavfall er kostnadsfritt.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn