Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Informasjon » Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken

 

Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg gjenvinner matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat.

Matavfallet kommer bl.a. fra innbyggerne i østlandsområdet fra Kragerø til Asker, husfyrgjødselen kommer fra landbruket i Vestfold. I dag gjenvinnes 11.000 tonn matavfall og husdyrgjødsel i anlegget årdlig, noe som gir en biogassproduksjon som tilsvarer 6,8 mill liter diesel. Biogassen skal i hovedsak benyttes til drivstoff.

Det tette samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt biogassanlegg. Allerede i 2016 vil landbruket i Vestfodl nå regjeringens målsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal biogassbehandles innen 2020. Den Magiske Fabrikken har som mål å bli en internasjonal foregangsfabrikk for grønn karbonfangst. Karbonfangsten skal skje ved at fornybar og grønn CO2 fra fabrikken benyttes inn i industrielt tilpassede veksthus for matproduksjon, sammen med biogjødsel fra fabrikken. Et Magisk Pilotveksthus er under etablering for uttesting med plan om utvidelse av industrielle veksthus for lokal matproduksjon. Det jobbes også med et kunnskaps- og opplevelsessenter i tilknytningen til Den Magiske Fabrikken.

Den Magiske Fabrikken er et samarbeid mellom Vesar, Greve Biogass, og Lindum som skal drifte og leie anlegget. Fabrikken bidrar til betydelig reduksjon av klimagassutslipp, grønn vekst og verdiskaping i regionen. Den Magiske Fabrikken vil utvide og øke sin produksjonskapasitet i samsvar med det stadig økende behovet for grønn vekst i regionen og landet forøvrig.

Den Magiske Fabrikken vil ha offisiell åpning i september 2016.

Her finner du mer informasjon:

- Greve Biogass

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-18 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Miljøfyrtårn