Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Informasjon » Biogass i Vestfold/ Grenland » Biogass saken Vestfold Grenland

Biogass saken Vestfold Grenland

Dette er en side som i hovedsak er opprettet for rådmenn og saksbehandlere i den enkelte kommune som har ansvar for å legge frem biogass saken. 
Siden er organisert for ar dere på en enkel måte skal finne frem til de viktigste dokumentene som er relevante for behandlingen av saken.
Vedlegg A, B og C er refereres det til i utkastet til sak "rådmannens saksutredning" som er utarbeidet av Vesar.
Du får opp de ulike dokumentene ved å klikke på linken som er farget oransje, enten i teksten eller i listen nederst på siden her.  

Stiftelsesdokumtentet, vedtekter, aksjonæravtale og leieavtale Tønsberg kommune er vedtatt i Vesars styre, og følger innstillingen til generalforsamlingen. Aksjonæravtalen er oppdatert med de presiseringer/ endringer som ble vedtatt i styret den 12.03.2013. Endringer/ presiseringer i aksjonæravtale kommer som følge av dialog med Tønsberg kommune etter styret behandlet aksjonæravtalen i møte 12.02.2013. 

Selve saken som er referert til som vedlegg A i utkast til rådmannens saksutredning, ble behandlet i styret den 10. desember 2012. Vedlegget til saken er referert til som vedlegg A1 til og med A13.

Vedlegg B "Anvendelse av biogass" er en forholdsvis omfattende rapport som gir en god beskrivelse av verdikjeden fra avfall til bruk av biogass og biogjødsel. Rapporten er sammenfattet av en arbeidsgruppe bestående av Vestfold Fylkeskommune, Telemark Fylkeskommune, Vestfold klima- og energiforum og Vesar.

I vedlegg C "Miljø- og Klimanytte" har vi forsøkt å oppsummere de viktigste funnene knyttet til Østfoldsforsknings to rapporter knyttet til Biogass Vestfold Grenland
 

Protokoller fra Vesars styremøter etter generalforsamlingsvedtalet 24.04.12 hvor biogass saken er behandlet:

 

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn