Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Informasjon » Biogass i Vestfold/ Grenland

Biogass i Vestfold og Grenland

”Biogass i Vestfold” startet opp som et unikt 12-kommunesamarbeid med hensikt om å oppnå klimamål og gi en enda bedre utnyttelse av avfallet vårt!

Etter en forstudie og et forprosjekt ble det besluttet at prosjektet "Biogass i Vestfold" skulle videreutvikles som et OPS-prosjekt. Vesar fikk i oppdrag å gjennomføre de nødvendige prosessene i dette prosjektet.

Juni 2011 inngikk Vesar en intensjonsavtale med Grenlandskommunene om levering av matavfall og slam til det planlagte biogassanlegget.
Våren 2012 ble det klart at det ikke lot seg gjøre å bygge et biogassanlegg i Vestfold etter OPS-modellen.

Vesars generalforsamling behandlet saken 24.04.12, og Vesars styre ble bedt om å fortsette utviklingen av biogassprosjektete. Vesars administrasjon har arbeidet målrettet med prosjektet i etterkant av generalforsamlingen.
Prosjektet har nå tatt form etter den samme modellen som er brukt for flere gjenvinningsstasjoner i Vestfold, kalt "Vesar-modellen".

Biogassanlegg etter "Vesar-modellen":
Prosjektet er i dag tenkt slik at det opprettes et bestillerselskap som får ansvaret for å prosjektere og bygge et biogassanlegg, som planlegges å ligge på Rygg industriområde utenfor Tønsberg. Eiere av bestillerselskapet vil være de partene som bidrar med avfall og slam til anlegget, Vesar, Renovasjon i Grenland og TaU. 
Anlegget skal eies og finansieres av eksterne (f.eks en av Vesars eierkommuner), og det vil bli leid tilbake med langtidskontrakt av bestillerselskapet. Driften av anlegget vil bli konkurranseutsatt.
Bestillerselskapet skal ta ansvaret for behandlingen av det våtorganiske avfallet (matavfall og slam) til selskapets aksjeeiere ved produksjon av biogass, biogjødsel og andre produkter fra våtorganisk avfall, samt alt det som dermed står i forbindelse med dette.

I ekstraordinær generalforsamling i Vesar 3. juni ble det enstemmig ja til etablering av biogassanlegg i Vestfold. Når Vestfold Fylkeskommune i september vedtok at fylkeskommunen ved utlysing av nye anbud i fylket vil innføre bruk av biogass på minst halvparten av ruteproduksjonen ved utlysing av framtidige anbud falt alle brikkene på plass for realiseringen av prosjektet.

SISTE NYTT:

- 21.10.13: Stiftelse av Grenland og Vestfold Biogass AS

- 26.09.13: Bruk av biogass i kollektivtrafikken - vedtak i Vestfold Fylkeskommune

- 14.06.13: Enova støtter biogassanlegget med over 40 mill. kr

- 03.05.13: 12 kommuner sier ja til biogassanlegg i Vestfold!

- 20.04.13: Nyhetssak Grønt fagsenter

- Mars:       Vesar- Nytt, brikkene faller på plass for et biogassanlegg på Rygg

- 25.01.13: Bøndene positive til bruk av biogjødsel i landbruket

- 13.12.12: Nytt biogassanlegg på Rygg vil gi miljø- og klimaløft, og fjerne dagens luktproblemer

- 11.12.12: Vesar har inngått samarbeidsavtale med Tekniska Verken i Linköping

- 11.12.12: Busser og renovasjonsbiler i Vestfold og Grenland kan gå på matavfall fra innbyggerne
 

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn