Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Våre tjenester » Avfall fra loppemarkeder

Avfall fra loppemarkeder

Som en prøveordning tilbyr Vesar loppemarkeder gratis levering av avfall til en av våre fem gjenvinningsstasjoner. 

Forutsetningene for å få levert avfallet er: 

  • at loppemarkedet har et ideelt, samfunnsnyttig eller veldedig formål i Vesar-regionen. 
  • at det leveres søknad til Vesar i forkant av arrangementet. Søknaden må være godkjent for å få levert gratis.
  • avfallet må sorteres før det kjøres til gjenvinningsstasjonen, etter samme sorteringsregler som privatpersoner. Ikke sortert restavfall vil bli avvist.
  • avfallet må fraktes i kjøretøy på maks 3 500 kg. Traktor og større kjøretøy avvises.
  • det er kun rester fra loppemarkedet som skal leveres. 
  • det må stilles med tilstrekkelig personale til å losse av avfallet på gjenvinningsstasjonen
  • avfallet kan ikke leveres på lørdager og mandager
  • avfallet må ikke være komprimert eller knust
  • matavfall, bygg- og rivingsavfall samt hageavfall er ikke omfattet av avtalen
  • avtalen gjelder kun for et loppemarket av gangen

Søknadsskjema for levering av avfall fra loppemarked

Søknadsskjemaet fylles ut, og sendes til post@vesar.no for behandling i god tid før gjennomføringen av loppemarkedet.

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn