Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Våre tjenester » Avfall fra bruktbutikker

Avfall fra bruktbutikker

Som en prøveordning har Vesar nå et tilbud om levering av avfall fra bruktbutikker. 
Leveringen koster kr. 1.000 i måneden, dette er for avhending av restavfallet. 

Forutsetningene for å få levert avfallet er som følger: 

 • at bruktbutikken har et ideelt, samfunnsnyttig eller veldedig formål
 • søknad om levering må være godkjent av Vesar
 • matavfall, bygg- og rivingsavfall og hageavfall omfattes ikke av ordningen
 • bruktbutikken må ha en mottaksordning der innbyggerne i Vesar-kommunene kan levere ombruksgjenstander gratis. Det skal informeres om leveringsordningen ved oppslag i butikken og på Vesars hjemmeside
 • bruktbutikken må levere månedlige oppstillinger over avfallstyper og mengder som er levert
 • avfallet må sorteres før det kjøres til gjenvinningsstasjonen, etter samme regler som for privatpersoner. Ikke sortert restavfall blir avvist
 • avfallet må fraktes i kjøretøy på maks 3 500 kg. Traktor og større kjøretøy avvises
 • butikken må stille med tilstrekkelig personale for avlossing av avfallet på gjenvinningsstasjonen
 • avfall kan ikke leveres mandager og lørdager 
 • avfallet må ikke være komprimert eller knust
 • bruktbutikken må melde fra ved endringer i mottaksordningen eller annen relevant informasjon
 • Prøveordningen kan sies opp fra Vesars siede ved mislighold. Ellers gjelder en måneds oppsigelsesfrist for begge parter

Søknadsskjema for levering av avfall fra bruktbutikk

Søknadsskjemaet fylles ut, og sendes til post@vesar.no. 

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn