Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Alt om kildesortering

Hvorfor sortere avfallet?

Alle har en interesse av at avfallet ikke vokser til å bli et problem som ikke kan håndteres. På bare 30 år har avfallsmengden pr nordmann økt med over 85% Og den øker stadig.

I 2009 gikk avfallsmengden per nordman ned for første gang siden statistikksamlingen startet i 1992. I 2008 kastet hver nordman i snitt 434 kg søppel, i 2009 var snittallet 420 kg. Det er likvel 151 kg mer i snitt enn det vi kastet i 1995 viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.
I Vestfold har vi en litt høyere snittmengde enn ellers i landet, i 2009 kastet vi i snitt 503 kg per innbygger. Det kan være ulike årsaker til dette, en av grunnene kan være at vi har endel hytteiendommer i fylket som er med på å øke avfallsmengden.

Hvis alle skulle bruke like mye som oss, ville vi trengt syv jordkloder.  

Kildesortering er en måte å gjøre søppla vår til verdi igjen. Verdi for oss alle. Når alle er flinke til å kildesortere, kan vi nyttiggjøre oss avfallet til produksjon av nye produkter og materialer. Metaller blir støpt om til metallprodukter som bilfelger, spiker og binders. Glass, papp og kartong blir til ny emballasje og nye papir-produkter. Matavfall blir til verdifull biogass og biogjødsel.

Når man regner med energigjenvinning ble 87 % av alt husholdningsavfallet fra Vestfold sendt til gjenvinning i 2009, og det er høyere enn landsgjennomsnittet som ligger på 76 %. Sortering gir resultater!

Men vi kan bli bedre! En analyse av avfallet som blir kastet i Vestfold viser at det er stort forbedringspotesialet i forhold til alt som blir kastet i restavfallet. 50% av det som kastes i restavfallet burde vært sortert ut!

Den viktige jobben, kildesroteringen, må gjøres av deg. Sjekk vår sorteringsguide for å få hjelp til å sortere best mulig.
Under "Når og hvor" på hovedsiden vår finner du åpningstider og adresser til ulike leveringssteder for avfall.

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn