Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

02.03.12: Biogass anlegg i Vestfold blir ikke bygget etter OPS-modellen.

Politikere i Vestfold/ Grenland må nå se på andre modeller for å realiserer dette store og viktige klima- og miljøprosjektet.

Innbyggerne i Vestfold har i over 10 år sortert ut matavfallet, dette har tidligere gått til kompostering, men går nå til Sverige for produksjon av biogass til busser/biler og biogjødsel til landbruket.

Vestfold/Grenland har over flere år utredet muligheter for å produsere biogass i nærområdet for bruk i kollektivtrafikken for å nå regionens miljø- og klima mål.

Vesar fikk i oppdrag å utrede om det var mulig å bygge og drifte et Biogass anlegg etter en OPS –modell (Offentlig Privat Samarbeid). En slik OPS-modell var den første av sitt slag i landet for denne type anlegg og drift. Resultatet fra OPS- konkurransen har vist at det på nåværende tidspunkt ikke har latt seg gjøre å etablere ett biogass anlegg etter denne modellen.

Styret i VESAR møtes som planlagt 19. mars for å drøfte anbefalinger til eierne om hvordan prosjektet skal tas videre.

Vi mener alle forhold ligger svært godt til rette for å realisere et Biogass prosjekt i vår region;
Det er korte avstander, et aktivt landbruk, over 330 tusen innbyggere som om få år kan oppleve at den maten de ikke spiser opp blir til drivstoff til bussene, ikke bare i Sverige, men i sitt eget nærområde.


Hans Hilding Hønsvall           Thorvald Hillestad
Styreleder VESAR AS            Leder ressursgruppe Biogass i Vestfold

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn